หลักสูตร / COURSE / 课程 > หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก 3 -5 ปี


หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี (Chinese for Kids) ระดับ KD.1-3

    เน้นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์โดยผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรู้จากคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ตัวเลข  คุ้นเคยกับประโยคสนทนาสั้นๆที่ใช้ในห้องเรียน สีสัน ผลไม้ กีฬา (คอร์สละ 18 ชั่วโมง)  

ใช้หนังสือเรียน You er Hanyu 1A-3B/ ร้อง...ท่องเพลงจีน-ไทยเล่ม1-2